Tlačíme na veľmi atraktívne materiály, ktoré je u nás navyše možné ďalej spracovať na rezacom a gravírovacím stole do originálnych tvarov. Vďaka týmto prednostiam získate od nás reklamné výrobok, ktorý upúta Vašich potenciálnych zákazníkov či obchodných partnerov.

Táto moderná technológia naších UV tlačiarní umožňuje potlačiť takmer akékoľvek rolové aj doskové materiály až do veľkosti 162cm x 305 cm o hrúbke 12 cm.

Tlačíme na pevné materiály ako:
  • plasty
  • kovy
  • drevo
  • keramika
  • sklo
  • textil

CHRÁNENÁ DIELŇA FLYTEAM je výhodným partnerom veľkých, stredných, ale aj malých spoločností, ktoré zadaním zákazky našej chránenej dielni ušetria značné množstvo finančných prostriedkov, ktoré v minulosti platili Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Tieto finančné prostriedku sú vynaložené efektívne a hospodárne, nakoľko poskytujú zamestnávateľom protihodnotu v podobe reklamného materiálu, ktorý má širokú škálu využitia. Zároveň tým podporujú zamestnanosť hendikepovaných na Slovensku.