Chránená dielňa Flyteam reže všetky druhy polystyrénu, EPP. Počítačom riadené CNC rezačky umožňujú rezať všetky druhy polystyrénu, penený aj tvrdený – extrudovaný polystyrén, ktorý nemá klasickú štruktúru pěněných guličiek. Preto je vhodný pre výrobu polystyrénových písmen, log a ďalších reklamných a propagačných výrobkov. Povrchová úprava kvalitnými fasádnymi farbami a špeciálnymi metalickými odtieňmi zmení obyčajný polystyrén na vysoko účinný prostriedok na upútanie žiaduce pozornosti zákazníkov. Za pomocou našej technológie, dlhoročných skúseností a zručnosti vyrobíme takmer akékoľvek mysliteľné tvary. Tohto hojne využívajú dizajnérske štúdiá a architektonické ateliéry, umelecké agentúry.

  • 3D reklama

plastické logá a nápisy, označenie firiem a obchodov
rekamné nápisy a logá do obchodov a na výstavy
3D prvky bilboardov
reklamné stojany, stojany pre tovar

  • Výstavníctvo

nápisy a logá firiem na výstavné stánky
zväčšené makety výrobkov pre výstavné stánky
konštrukčné a dekoračné časti výstavných stánkov

  • Stavebníctvo

spádové dosky
atypické zatepolovacie dosky
portály, vstupy do budov
dekoračné oblúky
oblúky nad okná, dvere a výklenky
fasádne prvky, stĺpy, rohy a iné

  • Priemyselná výroba

rôzne tvarovky, izolácie a výstelky vo väčších množstvách
výplne do krabíc

CHRÁNENÁ DIELŇA FLYTEAM je výhodným partnerom veľkých, stredných, ale aj malých spoločností, ktoré zadaním zákazky našej chránenej dielni ušetria značné množstvo finančných prostriedkov, ktoré v minulosti platili Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Tieto finančné prostriedku sú vynaložené efektívne a hospodárne, nakoľko poskytujú zamestnávateľom protihodnotu v podobe reklamného materiálu, ktorý má širokú škálu využitia. Zároveň tým podporujú zamestnanosť hendikepovaných na Slovensku.